CCJobs informationsfilm

Creating Competitive Jobs var ett Interreg projekt mellan svenska och danska universitet och näringslivsorganisationer som vill testa en ny metod för att nyttiggöra forskningen och öka företagens förmåga att absorbera den.

Under 2013, fick alla små- och medelstora företag i Öresundsregionen möjligheten att söka sig till projektet med en idé som behövdes utvecklas. Det kom in 89 ansökningar och15 företag blev erbjudna anställningar på fem olika universitet.

I projektet fick företagen stöd i form av tvärvetenskaplig forskarkompetens och lön till den som arbetar med idén genom en visstidsanställning på ett universitet. Projektet har funnit lämpliga forskare från både Sverige och Danmark som har matchats med företagen. Företagen har även bidragit och deltagit med ny input till forskning och undervisning. Klicka på de enskilda företagen under fliken företag 2014 för att läsa mer om deras resultat och tips de har till företag som vill vara med i en ny omgång.

Creating Competitive skapade resultat utöver vad som kunde förväntas och visade sig vara en bra modell för samverkan mellan universitet och näringsliv. Projektet bidrog till nya arbetstillfällen och flera nya innovationer. Läs mer om resultaten här

Vår förhoppning är att vi ska kunna erbjuda fler företag deltagande i Creating Competitive Jobs och letar nu finansiering för en ny omgång. Är du intresserad av en ny omgång? Anmäl ditt intresse här

Illustrationen nedan visar hur Creating Competitive Jobs fungerar men om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

» FINANSIÄRER & PROJEKTPARTER