» FAQ

1.) Hvad gør man, hvis virksomheden ikke har mulighed for at undvære en ansat, men gerne vil deltage i Creating Competitive Jobs?

Projektet er fleksibelt og tillader at virksomhederne peger på en ekstern person, som bliver ansat på et universitet. Det er dog vigtigt, at denne person er grundigt sat ind virksomheden og dens aktivitet.

2.) Skal virksomheden selv finde en forsker at samarbejde med?

Nej, projektet finder relevante forskere på baggrund af ansøgningen. Hvis virksomheden allerede har forskerkontakter eller kender til relevante forskere, den vil samarbejde med, kan disse nævnes i ansøgningen.

3.) Hvem tilhører forskningsresultater fra projektet; virksomheden, universitetet eller begge?

Der indgås en aftale mellem hver deltagende virksomhed og det universitetet, der ansætter dens medarbejder. I denne aftale skal spørgsmål om patenter, resultater mv. specificeres.

4.) Det står ikke klart for vores virksomhed hvilken medarbejder/person, som kan repræsentere vores virksomhed i projektet, og vi ved det ikke før den 4. november. Hvad gør vi?

Send en ansøgning, hvor en foreløbig person skrives ind. Skriv gerne en note om, at I ønsker hjælp til at finde en egnet kandidat til ansættelsen på universitetet. Creating Competitive Jobs vil løbende have kontakt med virksomheden og hjælpe med at udpege personen. Beslutningen om, hvem der skal ansættes, skal være truffet i begyndelsen af 2014.

5.) Hvordan tilrettelægges arbejdet i de seks måneder?

Baseret på virksomhedens behov vil de rette forskere i Øresundsregionen blive inddraget og virksomheden tilrettelægger sammen med forskerne arbejdet for den enkelte. Virksomheden kan også få hjælp med at udvikle ideerne og få anden støtte fra nogle af de erhvervsorganisationer, der deltager i projektet (se hvem de er her). Der vil også blive afholdt skræddersyede workshops for de virksomheder, der deltager.

6.) Hvordan ser tidsplanen ud?

Efteråret 2013: Tilmelding samt udvælgelse

Foråret 2014: Projektansættelser begynder

Efteråret 2014: Evaluering af CCJOBS-projektet

7.) Hvornår får jeg som forsker mere information?
070-457

Hvis du er interesseret i at deltage i projektet og vil vide mere, kan du kontakte projektleder Caroline Hansson (+46) 046 222 17 47.