» For virksomheder

Har din virksomhed en idé, en udfordring eller et behov, som I vil videreudvikle i samarbejde med forskere? Har I brug for et kompetenceløft for at komme videre? Har du lyst til at være blandt de første virksomheder, der kan prøve en ny metode som skal skabe flere arbejdspladser i Øresundsregionen? Så er Creating Competitive Jobs en unik mulighed for din virksomhed!

CCJ bild - med dansk text

BESKRIVELSE AF PROCESSEN

TRIN 1 – Ansøgning På dette trin er ansøgningen åben for alle virksomheder, som opfylder de grundlæggende kriterier:

 •  2-250 ansatte og en årlig omsætning på højst 50 mio Euro.
 • Er ikke under konkursbehandling.
 • Er etableret i Øresundsregionen eller på anden vis kan redegøre for, at den kan skabe jobs i regionen.

Ansøgningsperioden lukkes den 4. november 2013 og ansøgningen foregår online.  

TRIN 2 – Udvælgelse De 25 bedste ansøgninger udvælges, og der indkaldes til samtale. Udvælgelsen baseres på følgende kriterier:

 • Det skal vurderes, om realisering af ideen eller løsninger på virksomhedens udfordring eller behov kan øge beskæftigelsen i Øresundsregionen.
 • Ideen, behovet eller udfordringen skal være af en sådan karakter, at det er relevant at involvere forskere, og opgaven må ikke kunne løses af en almindelig konsulent.
 • Ideen, udfordringen eller behovet skal have tydelig forankring i virksomhedens ledelse og daglige drift (afsat tid fra øvrigt personale i virksomheden tages med i bedømmelsen).
 • Ideen må ikke indebære en øget miljøbelastning.
 • Det belønnes i bedømmelsen, at ideer indebærer en forbedring for både Sverige og Danmark og/eller har en dimension på tværs af landegrænsen.
 • Personen, som skal ansættes, skal være godt inde i virksomheden og dens drift og være i stand til at forankre den nye viden i virksomheden.

Der indkaldes til samtaler i slutningen af november, og de vil finde sted i december 2013.

TRIN 3 – Ansættelse Efter samtalerne med de 25 udvalgte virksomheder vil Creating Competitive Jobs på baggrund af ansøgningerne matche virksomhederne med forskere, der kan arbejde med virksomhederne og ideerne. Bemærk, at det kun er 14 af de 25 virksomheder, som vil få tidsbegrænsede ansættelser svarende til seks måneder på et af følgende universiteter Lunds Universitet, Malmö Högskola, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet eller Copenhagen Business School. Udvælgelsen baseres på følgende kriterier:

 • Virksomhedens udfordring skal kunne gennemføres med forskere i Danmark og Sverige inden for budgetrammerne for Creating Competitive Jobs.
 • Virksomheden skal på samtaletidspunktet have styrket sine forudsætninger for, at deltagelse i projektet kan føre til jobskabelse i den private sektor i Øresundsregionen.

Forskere kontaktes søges efterhånden som ansøgningerne kommer ind. Senest i marts 2014 får de 14 udvalgte virksomheder besked om ansættelserne, som skal påbegyndes i april.

Vigtig information:

 • Virksomheden har ansvaret for at udpege en egnet medarbejder eller anden person, som kender  virksomheden godt, og som vil være i stand til at overføre og forankre akademisk viden i virksomheden. Denne person skal have mulighed or at få orlov fra sine almindelige arbejdsopgaver i de seks måneder, projektet varer, for at arbejde med at videreudvikle ideen.
 •  Det er et universitet, som ansætter og betaler løn til den ansatte i projektperioden. Som udgangspunkt skal lønnen være lig personens nuværende løn.
 • Den ansatte har lov til at holde ferie under projektansættelsen, men den skal fortrinsvist lægges i ugerne 28-32.
 • Ansættelsen kan blive aktuel enten i Sverige eller Danmark, og forskerkontakterne vil være i begge lande, eftersom Creating Competitive Jobs er et projekt på tværs af landegrænserne. Virksomheden kan også får hjælp med virksomhedsudvikling og få anden støtte fra nogle af de erhvervsorganisationer som deltager i projektet. (Se hvem de er her)
 • Arbejdspladsen vil først og fremmest være på universitetet, men personen skal mindst en gang om ugen besøge sin virksomhed.
 • Ansættelsen er som udgangspunkt en fuldtidsansættelse (afvigelser kan aftales).
 • Alle som medvirker i projektet skal være bekendt med at:
 1. Resultater, som produceres og udvikles i regi af projektet, skal være offentligt tilgængelige
 2. Færdiggørelsen af et konkret produkt eller en tjeneste skal ligge uden for projektperioden. (Patentering/patentudvikling eller rettighederne til en tjeneste eller et produkt må ikke finde sted i projektperioden)