» For forskere

Hvorfor skal du som forsker engagere dig? Du får:

  • Indblik i forskellige virksomheders udfordringer, som kan give input til din undervisning samt ideer til nye forskningsområder.
  • Et netværk med forskere fra andre institutioner og universiteter i Øresundsregionen
  • Mulighed for at nyttiggøre eksisterende forskning hos regionale virksomheder mhp. vækst og jobskabelse.
  • Mulighed for at synliggøre dine forskningskompetencer gennem CCJOBS’ markedsføring af de 14 støttede projektansættelser.
  • Finansiering fra InterReg for den tid, du lægger i projektet indenfor tilskudsrammen.
  • I efteråret 2013 vil vi kontakte de forskere, der skal matches med de forskellige virksomhedsideer. Hvis du som forsker allerede nu har kontakt til en virksomhed, der kan være interessant at samarbejde med i CCJOBS-projektet, er du velkommen til at kontakte os.