? Nära Mat

Nära MatRolf

Person som ska anställas (bild): Rolf Lorentzon / rolo@live.se  

Huvudhandledare: Ola Thufvesson / ola.thufvesson@ism.lu.se  

Institution för anställning: Service Management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet

1.)    Varför sökte ditt företag till Creating Competititve Jobs? Jag fick höra om Creating Competitive Jobs första gången på Livsmedelsakademins årsdag när projektledaren Caroline var där och presenterade projektet och det väckte mitt intresse. Jag är själv akademiker och civilekonom men har alltid arbetat i det privata näringslivet. Tanken att knyta det ihop privata näringslivet och akademin är för mig intressant. Framför allt när det gäller detaljhandeln och den förändring som skett under de senaste decennierna med kraftigt utdöende service på landsbygden vilket påverkar många olika delar av samhällsekonomin. Creating Competittive Jobs erbjuder tillgång till hela forskarområdet.

2.)    Vad förväntar du dig att göra tillsammans med forskare under dessa 6 månader? Målet är att vi ska bilda en kedja som på olika sätt kommer att ge service på landsbygden. Vi kommer att titta på hur man löser det ur ett företagsekonomiskt perspektiv, hur man löser logistiska frågor, hur man löser det ute på landsbygden mm. Även det här med närproducerat kontra transport av varor, hållbarhetsfrågor och ursprungsmärkning på varor är intressant att titta på. Hur förändras konsumenterna just nu? Vi kommer alltså att arbeta fram ett koncept som gör det möjligt för småbutiker att bli lönsamma på landsbygden. Först ska vi konkretisera och därefter stycka ner det och ta det bit för bit. Butiken i Torna Hällestad och den process som leder till en nystartad butik där kommer att vara vårt pilotprojekt.

3.)    Varför behöver du universitetets hjälp för att utveckla ditt företag? Att sitta i en universitetsmiljö och arbeta med denna typ av frågor kommer att underlätta när jag går ut och pratar med myndigheter och andra då det ger större mandat. En annan aspekt är om jag tittar tillbaka i tiden när jag läste i Lund, så fanns retail överhuvudtaget inte med i läroböckerna och när jag började jobba var jag en av de första akademikerna i detaljhandeln. Det kan jag se även idag, att det finns förvånansvärt lite kunskap om detaljhandeln och för dålig utbildning hos de som är ute i butikerna idag, framför allt inom livsmedelshandeln ute på landsbygden.

4.)    Hur kan ert deltagande i Creating Competitive Jobs bidra till fler arbetstillfällen i Öresundsregionen? Först och främst, om vi kan vända denna utveckling och få stopp på butiksdöden ute på landsbygden så behåller vi ju arbetstillfällen. Får vi ha mötesplatserna kvar, för butikerna på landsbygden fungerar ju även som mötesplatser, så leder det till att folk stannar kvar på landsbygden och där kan det ju tillkomma kringtjänster. Nya arbetstillfällen kan även skapas genom att de som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden idag, får en chans här. Har det väl börjat snurra åt det positiva hållet så kommer det att ge positiva effekter på många sätt. Vi börjar ju i Öresundsregionen, men tanken är att detta koncept ska spridas till andra kommuner som har samma problem.

5.)    Vad kan du få ut av att samarbeta med både svenska och danska forskare? Det är stor skillnad mellan de olika länderna då strukturen för hur detaljhandeln ser ut är olika men problemet finns hos båda. Det intressanta för mig är att lära mig mer om hur det ser ut på den danska sidan, hur vi kan lära av varandra, hur danska myndigheter tänker, hur de diskuterar om Sverige osv.   

Rolf

Nära Mat

 

Person som ansættes (billede): Rolf Lorentzon / rolo@live.se  

Primærforsker: Ola Thufvesson / ola.thufvesson@ism.lu.se  

Ansættende institution: Service Management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg, Lunds universitet

1.)    Hvorfor har du og din virksomhed ansøgt om deltagelse i CCJobs? Jag fick höra om Creating Competitive Jobs första gången på Livsmedelsakademins årsdag när projektledaren Caroline var där och presenterade projektet och det väckte mitt intresse. Jag är själv akademiker och civilekonom men har alltid arbetat i det privata näringslivet. Tanken att knyta det ihop privata näringslivet och akademin är för mig intressant. Framför allt när det gäller detaljhandeln och den förändring som skett under de senaste decennierna med kraftigt utdöende service på landsbygden vilket påverkar många olika delar av samhällsekonomin. Creating Competittive Jobs erbjuder tillgång till hela forskarområdet.

2.)    Hvad forventer du at gøre med forskerne i løbet af disse 6 måneder? Målet är att vi ska bilda en kedja som på olika sätt kommer att ge service på landsbygden. Vi kommer att titta på hur man löser det ur ett företagsekonomiskt perspektiv, hur man löser logistiska frågor, hur man löser det ute på landsbygden mm. Även det här med närproducerat kontra transport av varor, hållbarhetsfrågor och ursprungsmärkning på varor är intressant att titta på. Hur förändras konsumenterna just nu? Vi kommer alltså att arbeta fram ett koncept som gör det möjligt för småbutiker att bli lönsamma på landsbygden. Först ska vi konkretisera och därefter stycka ner det och ta det bit för bit. Butiken i Torna Hällestad och den process som leder till en nystartad butik där kommer att vara vårt pilotprojekt.

3.)    Hvad kan et universitetet bidrage med, for at du kan udvikle din virksomhed? Att sitta i en universitetsmiljö och arbeta med denna typ av frågor kommer att underlätta när jag går ut och pratar med myndigheter och andra då det ger större mandat. En annan aspekt är om jag tittar tillbaka i tiden när jag läste i Lund, så fanns retail överhuvudtaget inte med i läroböckerna och när jag började jobba var jag en av de första akademikerna i detaljhandeln. Det kan jag se även idag, att det finns förvånansvärt lite kunskap om detaljhandeln och för dålig utbildning hos de som är ute i butikerna idag, framför allt inom livsmedelshandeln ute på landsbygden.

4.)    Hvordan kan jeres deltagelse i CCJobs bidrage til at skabe jobs i Øresundsregionen?  Först och främst, om vi kan vända denna utveckling och få stopp på butiksdöden ute på landsbygden så behåller vi ju arbetstillfällen. Får vi ha mötesplatserna kvar, för butikerna på landsbygden fungerar ju även som mötesplatser, så leder det till att folk stannar kvar på landsbygden och där kan det ju tillkomma kringtjänster. Nya arbetstillfällen kan även skapas genom att de som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden idag, får en chans här. Har det väl börjat snurra åt det positiva hållet så kommer det att ge positiva effekter på många sätt. Vi börjar ju i Öresundsregionen, men tanken är att detta koncept ska spridas till andra kommuner som har samma problem.

5.)    Hvad kan du få ud af at samarbejde med både svenske og danske forskere? Det är stor skillnad mellan de olika länderna då strukturen för hur detaljhandeln ser ut är olika men problemet finns hos båda. Det intressanta för mig är att lära mig mer om hur det ser ut på den danska sidan, hur vi kan lära av varandra, hur danska myndigheter tänker, hur de diskuterar om Sverige osv.