» Om CCJobs

Creating Competitive Jobs er et projekt, som skal skabe nye arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder med afsæt i virksomhedernes udfordringer. Universiteterne skal nyttiggøre forskningen på nye måder ved at give de små og mellemstore virksomheder lettere adgang til forskningen for at kunne udvikle sig og vokse. En medarbejder fra en række virksomheder tilbydes 6 måneders projektansættelse på universiteterne, hvor der arbejdes med virksomhedsrelevante problemstillinger med eksperthjælp fra universiteterne. Den opnåede viden skal anvendes direkte i virksomhederne. Selv de deltagende forskere, som bidrager med rådgivning, vil modtage støtte fra projektet. CCJOBS er målrettet eksisterende virksomheder, som vil udvikle sine ideer med henblik på øget indtjening, rentabilitet og antal ansatte. Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og behov. Ved at virksomhederne selv stiller udfordringerne, kan universiteterne mere konkret hjælpe de enkelte virksomheder med input til deres innovationsprocesser. Projektet giver mulighed for at ansætte én medarbejder fra 14 forskellige små og mellemstore virksomheder på universiteter. Men de virksomheder, som ikke bliver imødekommet, vil alligevel få tilbudt kontakter eksperter og forskere på universiteterne.

Budget: 2 175 298 EUR

Varighed: 1/6-2013 – 31/12-2014

Direkta resultat från CCJobs (mätta december 2014)

5 nya arbetstillfällen
5 nya produkter från fyra företag har skapats som ett direkt resultat av projektet och fler är på väg
2 nya företag har bildats ur idéer som fötts i samarbetet
4 företag och forskare har sökt över 50 miljoner kronor i nya forskningsmedel, varav 22 miljoner redan är beviljade
1 examensarbete
Ett tiotal forskningsartiklar har publicerats under perioden
Vissa av företagen uppger att de har fått nya kunder och ökad försäljning genom eller på grund av universitetet
Några företag har gjort mätningar och labbundersökningar som de aldrig kunnat göra utan projektet och dessa har gett ökad kunskap och konkurrenskraft
Svensk och dansk forskning och undervisning har berikats av samarbetet

Läs mer om CCJobs resultat här: Resultatflyer