? Ostebørsen

1.   Hvorfor har du og din virksomhed ansøgt om deltagelse i CCJobs? Ostebørsen vil gerne udvikle et ostemarked for lokal og småskala produktion som et alternativ til de industrielt producerede oste. Ostebørsen oplever fra kunder og konsumenter en stigende efterspørgsel af småskala og lokalt producerede kvalitetsoste. Vi kan slet ikke skaffe oste i de varianter, kvaliteter og mængder der efterspørges. Vi er derfor glade for at få hjælp fra Creating Competitive Jobs til at videns basere vores virksomhed og udvikle vores samarbejde med småskala producenterne i både Danmark og Sverige.

2.  Hvad forventer du at gøre med forskerne i løbet af disse 6 måneder? Ostebørsen er en vækstvirksomhed målt på omsætning og arbejdspladser. Vi skaber blandt andet vækst gennem en satsning på dansk og svensk producerede håndværksoste. Væksten forudsætter, at alle led i kæden  deltager konstruktivt og får andel i de resultater der skabes. Vi forventer sammen med forskere at udvikle virksomhedsmodeller til, at blive en mere vidensbaseret grossist virksomhed. Vi ønsker delvist at redefinere os selv, og udvikle os til at spille en ny og central partnerrolle i producenternes og branchens udvikling.

3.   Hvad kan et universitetet bidrage med, for at du kan udvikle din virksomhed? Vi har ikke prøvet det før og vi kan heller ikke se, at andre har forsøgt at skabe revitalisering i et branchemæssigt kædeperspektiv. Derfor har vi ingen steder at kikke hen og der er ikke umiddelbart erfaringer fra andre at trække på. Hvis der findes hjælp, må det være i et forskningsmiljø, der jo ofte er forud for virksomhedernes praksis og har den nyeste viden og et større udblik i verden omkring os. Afviklingen af små osteproducenter går stærkt og der er brug for et kvalificeret videns input, hvis det skal lykkedes os at skabe synergi, revitalisere branchen og forhåbentlig støtte nye osteproducenter til at komme i gang på begge sider af Øresund. Der skal skabes et nyt vækstlag af små osteproducenter. Det vil vi med Creating Competitive Jobs støtte op om med input og hjælp fra universiteter og forskere, så vi går systematisk til sagen og trække på den nyeste viden på området. Vi tænker også, at der måske kan skabes en eksemplarisk model for andre brancher.

4.   Hvordan kan jeres deltagelse i CCJobs bidrage til at skabe jobs i Øresundsregionen?  Ostebørsen beskæftiger i dag 20 til 25 mennesker. Der er sket en organisk vækst gennem de senere år, hvor vi har fordoblet antallet af ansatte. Med Creating Competitive Jobs forventer vi at fortsætte denne udvikling. Ikke bare ved øget omsætning, men måske også ved at trække dele af håndværks-osteproduktionen til os, ved at hjælpe nye producenter i gang og ved at skabe helt nye vidensbaserede opgaver i virksomheden.

5.   Hvad kan du få ud af at samarbejde med både svenske og danske forskere? Jeg tror vi kan lære noget fra Svenskerne om opstart af småskala fødevareproduktion, der bygger på den lokale tradition. I Danmark tænker vi mere i industriproduktion, volumen og eksport. På den måde forventer jeg det er et godt match at kunne trække på både Sverige og Danmark. Ostebørsen er geografisk placeret midt i et marked der udgøres af både Sverige og Danmark. Begge regioner rummer osteproducenter og dermed producent samarbejdspartnere. Den viden der skal til at skabe vækst i Ostebørsen, er dels flerfaglig og går samtidig på tværs af to landes forskellige virksomhedskulturer. Derfor er det værdifuldt at kunne trække på både dansk og svensk forskning.