? R-idea AB

  

RasmusCorebonr idea

 

 

 

 

 

Person som ansættes (billede):  Rasmus Olsson / rasmus@rideaskis.com / info@corebon.com

Primærforsker:  Christian Berggren / cbe@mek.dtu.dk

Ansættende institution:  DTU Mekanik, Dansk Teknisk Universitet

Virksomhedens hjemmeside:  www.rideaskis.com & www.corebon.com

Om Corebon / R-Idea: R-Idea designs, engineers, and manufactures superior strength-to-weight carbon fiber composite products. With bold futuristic designs and world-leading technology R-Idea is the very essence of the latest carbon fiber composite material science. The Creating Competitive Jobs project is focusing on further enhancing thermal conductivity and other physical properties of the carbon fiber composite material resulting from the Corebon Technology process together with the Department of Mechanical Engineering at DTU.

  1. Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnåt under er tid som anställda på universitetet (ny kunskap, arbetstillfällen, nya samarbeten, m.m.)?

Vi har haft tillgång till mjukvara för simulering som vi inte har haft innan, vilket vi har kunnat använda och lära oss. Jag har också fått tid att läsa in mig djupare på teori om materialegenskaper hos kolfiber. Dessutom har vi utfört materialtester och haft tillgång till labbmiljö.
Ett viktigt resultat är kontakterna och relationerna som vi har byggt och de olika infallsvinklar som olika forskargrupper kommer med. Vi planerar att fortsätta samarbetet med labbet på DTU på ett affärsmässigt plan.

  1. Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs?

– Se till att planera din anställning så att du får ut det mesta möjliga, och försök undvika anställningen under sommaren då universiteten kan ta lång semester.
Om du som svenskt företag ska ha en anställd att arbeta i Danmark, planera noga! Arbetskraftsfrågorna och anställningssituationen för både individ och företag är komplicerade mellan Danmark och Sverige. Utöver det så har den danska vistelsen varit mycket trevlig och givande.