? Aaxsus AB

laaxsusAlexander

Person som ansættes (billede): Alexander Weiland / alexander.weiland@aaxsus.se

Primærforsker: Thorbjörn Laike / thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se

Ansættende institution: Arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet

Virksomhedens hjemmeside: www.aaxsus.se

Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnått under er tid som anställda på universitetet?

– Jag har tillsammans med Thorbjörn Laike arbetat fram en belysningsarmatur som rent tekniskt är överlägsen konventionell teknik, där hälsa och prestation står i fokus. Vi har fått möjligheten att med ny teknik bygga ut vårt företag, och redan nu efter bara 2 månader har vi nyanställt 2 personer inom Aaxsus, och ambitionen är att anställa betydligt fler, då vi siktar på att bygga produktionanläggning i Lund med omnejd.
Samarbetet med Universitetet fortsätter, och via Universitetet har vi även fått nya kunder med mål om samforskning och utveckling. Och för mig personligen är det väldigt mycket då jag inte hade någon erfarenhet alls om hur Universiteten fungerar. Kontaktytorna min anställning har medfört är helt ovärderliga för Aaxsus, och kunskapen om att hitta kunskap fanns inte innan min anställning.

Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs?

– Skynda långsamt! Gå in i anställningen med vidöppna ögon, våga prata med alla som man har möjlighet att prata med och knyta kontakter. Universitetets anställda är otroligt hjälpsamma, och har personen man pratar med inte den kunskap som man behöver, så vet personen med största sannolikhet vem som har ( även utanför rikets gränser) Vilket gärna delas.
Men viktigast är att vara ödmjuk, saker tar längre tid på universitetet än vad näringslivet är vana vid. Men det fungerar inte om man tvingar fram hjälp. Tänk på att det finns en tid efter anställningen också.