? Bioprocess Control Sweden AB

1.)    Hvorfor har du og din virksomhed ansøgt om deltagelse i CCJobs?

Bioprocess Control är ett avknoppningsbolag från Lunds universitet med ambitionen att effektivisera produktionen av biogas, en förnybar och miljövänlig energiresurs. Creating Competitive Jobs representerar en utmärkt möjlighet att förstärka bolagets utveckling med extra resurser vad gäller kompetens och tillgång till ett brett akademiskt nätverk. Utan Creating Competitive Jobs skulle det vara väldigt svårt att få tillgång till sådana resurser.

2.)    Hvad forventer du at gøre med forskerne i løbet af disse 6 måneder?

Bioprocess Control håller på att utveckla en webb-baserad applikation med namnet BiogasNet -kopplad till bolagets huvudprodukt AMPTS, en labbutrustning för att mäta hur mycket energi man kan få fram ifrån olika organiska biomassa. Under 6 månader kommer 10 befintliga AMPTS kunder från Norden och resten av världen testa applikationen för att få feedback och kunna förbättra verktyget inför en global lansering under hösten 2014. Forskaren på Lunds universitet kommer vara ansvarig för hela projektet, inklusive sammanställning av ett “business case” vad gäller innovativa produktstrategier i samband med Copenhagen Business School.

3.)   Hvad kan et universitetet bidrage med, for at du kan udvikle din virksomhed?

Forskare från en akademisk miljö som Lunds universitet har en bred kunskapsbas inom biogas, webb-applikationer, samt en förståelse för bolagets produkter, eftersom de flesta av Bioprocess Controls kunder kommer från en akademisk miljö.  Forskare har också en analytisk förmåga och befintligt nätverk som tillsammans kommer säkerställa att BiogasNet applikationen uppfyller alla tekniska och kundkrav. Till sist, forskare har erfarenhet vad gäller hur man strukturerar och skriver ett “business case” och på så viss kommer alla erfarenheter från projektet kunna spridas till andra på ett effektivt sätt.

4.)    Hvordan kan jeres deltagelse i CCJobs bidrage til at skabe jobs i Øresundsregionen? 

Syftet med BiogasNet är att erbjuda befintliga kunder en enkel och standardiserad applikation för att analysera, spara och jämföra sina resultat. Denna utveckling kommer leda till en ökad försäljning för Bioprocess Control och dess partners i Norden samt anställningsmöjligheter eftersom AMPTS produkten kommer vara mer konkurrenskraftig. En ökad kunskap om hur mycket olika organiska material är värda kommer också leda till en ökad investering i biogasområdet och således kunna bidra till ännu fler direkta och indirekta anställningsmöjligheter.

5.)    Hvad kan du få ud af at samarbejde med både svenske og danske forskere?

Att samarbeta med båda svenska och danska forskare kommer att leda till ett bättre projektresultat. I det kommande projektet kommer de svenska forskarna huvudsakligen bidra med kompetens vad gäller utvärdering och förbättring av BiogasNet applikationen. De danska forskarna kommer att fokusera på att assistera med utvecklingen av ett “business case”. Då parterna har olika kunskapsområden och styrkor, kommer projektets resultat blir bättre eftersom kompetensprofilerna är kompletterande.
820-421

Kristofer bpc_logo

Person som ansættes (billede):  Kristofer Cook / kristofer.cook@telia.com

Firma repræsentant: Jing Liu / jl@bioprocesscontrol.com

Primærforsker:  Nges Ivo Achu / Nges.Ivo_Achu@biotek.lu.se

Ansættende institution:  Bioteknik, Lunds universitet

Virksomhedens hjemmeside:   www.bioprocesscontrol.com