? Capsenze HB

1.)    Varför sökte ditt företag till Creating Competitive Jobs?

För ett relativt ungt innovationsföretag som CapSenze är Creating Competitive Jobs en fantastisk möjlighet. Mellan företaget och en kommersialisering står ett tekniskt problem som vi i och med samarbetet med Malmö högskola och Danmarks tekniska universitet nu ser som helt realistisk att lösa.

2.)    Vad förväntar du dig att göra tillsammans med forskare under dessa 6 månader?

Tiden inom Creating Competitive Jobs kommer att utnyttjas för att studera ytkemin relaterat till det analysinstrument som vår innovation kretsar kring. Olika analytiska metoder kommer att användas för att karaktärisera våra ytor

3.)    Varför behöver du universitetets hjälp för att utveckla ditt företag?

Projektet med ytkemisk karaktärisering är en mycket viktig del i vårt utvecklingsarbete. Malmö högskola har stor erfarenhet och de kompletterande kunskaper som krävs för att vi ska lyckas utveckla den kemi som ger vårt instrument den stabilitet och robusthet som krävs för en kommersialisering.

4.)    Hur kan ert deltagande i Creating Competitive Jobs bidra till fler arbetstillfällen i Öresundsregionen?

CapSenze planerar att förbli ett forskningsintensivt bolag och då finns inget bättre ställe att vara på än i Lund och Öresundsregionen. Vi räknar med att anställa personal redan under detta år.

5.)    Vad kan du få ut av att samarbeta med både svenska och danska forskare?

Danmarks tekniska universitet har lång erfarenhet av att jobba med sensorer liknande vår biosensor. Med stor sannolikhet kommer flertalet synergier att visa sig för oss i och med Creating Competitive Jobs och möjligheten till samarbete både på nanoavdelningen i Danmark och med Malmöforskarna.

Jongjit  Capsenze

Person som ska anställas (bild): Jongjit Jantra / jongjit.jantra@biotek.lu.se

Företagsrepresentant: Martin Hedström / mh@capsenze.se

Huvudhandledare: Tautgirdaz Ruzgas / tautgirdas.ruzgas@mah.se

Institution för anställning: Biomedicinskt vetenskap, Hälsa & samhälle, Malmö högskola

Företagets webbplats: www.capsenze.se