? SEA-U Marint Kunskapscenter

 1.)  Hvorfor har du og din virksomhed ansøgt om deltagelse i CCJobs?

Vi har længe tænkt på at dyrke alger, men har ikke haft lokaliteterne eller økonomien til det, og desuden manglede vi den kompetence, som var nødvendig. Vi har for nylig fået større lokaler, og da vi hørte om muligheder for ikke bare at få økonomisk støtte men også forskerhjælp gennem Creating Competitive Jobs, fandt vi, at det var en perfekt lejlighed til at forsøge at starte denne virksomhed op.

2.)   Hvad forventer du at gøre med forskerne i løbet af disse 6 måneder?

At vi skal kunne fremavle sporofyter, dvs. små planter af alger, som skal kunne sættes ud i havet for at vokse.

3.)   Hvad kan et universitetet bidrage med, for at du kan udvikle din virksomhed?

At dyrke alger indendørs er avanceret, da man skal tage hensyn til flere parametre, som temperatur, ernæring, lys, pH etc. For at finde de rette værdier, kræves der omfattende forsøg samt en metodisk fremgangsmåde, som vi mener, at universiteterne har store kompetencer inden for, og som de kan bidrage med.

4.)   Hvordan kan jeres deltagelse i CCJobs bidrage til at skabe jobs i Øresundsregionen? 

Havbaseret vandbrug er tidskrævende, da udsætning af dyrkningsanlæg, vedligeholdelse, pleje og høst kræver stor arbejdsindsats – noget vi har fået erfaring i gennem de muslingeprojekter, vi i dag arbejder med. Vores forhåbning er derfor, at et flertal af arbejdspladserne vil kunne skabes inden for denne virksomhed, men også inden for andre dele af produktions- og afsætningskæden.

1.)  Hvad kan du få ud af at samarbejde med både svenske og danske forskere?

Vi mener, at kombinationen af både danske og svenske forskere vil være meget givende, da de kan bidrage med forskellige kompetencer. Nils Ekelund, som vil være den svenske forsker, har stor viden om algers fotosyntese, vækst, og forplantning, mens hans danske kollega bl.a. kommer til at bidrage med sin erfaring med de recirkulerende systemer, som vi vil komme til at benytte os af til dyrkning af sporofyter.

Martin  Sea-u

Person som ansættes (billede): Martin Karlsson / martin@sea-u.se

Primærforsker:  Nils Ekelund / nils.ekelund@mah.se

Ansættende institution:  Natur-Miljö-Samhälle, Lärande & samhälle, Malmö högskola

Virksomhedens hjemmeside:  www.sea-u.se