? EVU Energi & VVS Utveckling AB

EVU       Christian

 

 

 

 

 

Person som ansættes (billede):  Christian Stenqvist / christian.stenqvist@miljo.lth.se

Firma repræsentant: Per-Otto Bengtsson / per-otto.bengtsson@evu.se

Primærforsker: Susanne Balslev Nielsen / sbni@dtu.dk

Ansættende institution:  DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

Virksomhedens hjemmeside: www.evu.se

Om EVU: EVU is a consultancy firm with over 20 years of expertise in heating and ventilation system services for energy efficient renovations and optimized operation, e.g. improved indoor climate and other performance criteria. The main market is southern Sweden and customers include property owners and facilities management organizations in residential and non-domestic sectors. In CCJobs, EVU is working to further develop its services and value propositions within energy efficient facilities management.

  1. Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnått under er tid som anställda på universitetet (ny kunskap, arbetstillfällen, nya samarbeten, m.m.)?

– Personligen har jag fått ny kunskap, nya synsätt, nya kontakter. Företaget har fått kontakter in i akademi/universitetsvärlden. Företaget har inlett utvecklingsarbete i linje med projektaktiviteter.

  1. Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs?

– För företag som kommer med i en andra omgång av CCJobs kan jag tipsa om att inleda projektet med att diskutera kring och sätta upp ett måldokument, samt en kommunikationsplan för berörda projektmedarbetare att förhålla sig till.