? DanPET

 Dan

danlogo

 

 

 

 

Person som ska anställas (bild): Dan Peters / info@danpet.eu

Huvudhandledare: Jens Mikkelsen / d239097@dadlnet.dk

Institution för anställning: Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Företagets webbplats: www.danpet.eu

Om DanPET: DanPET is a Biotech Company with focus within 3 areas: 1) Preclinical PET-ligands for development (PET ligands can be used in translating preclinical into clinical knowledge); 2) Preclinical candidates for medicines (Development of candidates for treatment of several central nervous diseases); 3) Tools for science (Tritium-labeled radio-ligands are offered commercially, worldwide together with Novandi AB). The Creating Competitive Jobs project focuses on exchange of knowledge and technology in order to develop the company’s offer.

  1. Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnåt under er tid som anställda på universitetet (ny kunskap, arbetstillfällen, nya samarbeten, m.m.)?

– Vi har uppnått resultat över förväntan. Vi har presenterat en poster på en internationell konferens i Cambridge, vi har skickat in en artikel till en internationell tidskrift och lämnat in en Horizon2020-ansökan tillsammans med 6 andra världsledande partners. Vi har även startat ett nytt projekt som förhoppningsvis kommer leda till en ny produkt till försäljning och vi har flera nya projekt på planeringsstadiet.

  1. Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs?

– Satsa på en realistisk planering och sätt upp delmål (t.ex. presentationer och uppdateringar för att synliggöra resultat). Tänk långsiktigt: ta gärna upp frågor som har med framtiden att göra (det skapar framtidstro).
Informera om samarbetet så att fler parter och nyckelpersoner inom och utanför firman kan bli involverade så tidigt som möjligt.
Att företag inom CCJobs kan dela med sig av tips till andra (skicka mail,  även om mindre saker som du tycker är viktiga.
Att lära känna folk är mycket viktigt, så delta så tidigt som möjligt i sociala team-building aktiviteter på din nya arbetsplats. skapa gärna själv något socialt evenemang. I mitt fall blev det vattenskidåkning i Malmö – mycket uppskattat!