» Vanliga frågor

1.) Företaget har inte möjlighet att släppa en anställd men vill gärna ta del av Creating Competitive Jobs erbjudande. Vad gör man då?
itisexam.com

Projektet är flexibelt och tillåter att företaget tar in en extern person som blir anställd på universitetet. Det är dock väldigt viktigt att denna person är väl insatt i företagets verksamhet.

2.) Ska företaget själv hitta forskare att samarbeta med?

Nej, projektet finner relevanta forskare utifrån företagets ansökan. Om företaget redan har forskarkontakter eller känner till forskare som det vill samarbeta med ska dessa namnges i ansökan.

3.) Vem tillhör resultaten: universitetet, verksamheten eller båda?

Avtal skrivs för varje enskilt företagscase. I detta avtal ska det specificeras vad som gäller i frågor om patent, resultat etcetera.

4.) Vårt företag är osäkra på vilken medarbetare/person som skulle kunna representera vårt företag och kan inte ta beslut innan 4 november. Hur ska vi göra?

Skicka in en ansökan och välj ut en preliminär person. Skriv gärna en notis om ni vill ha tips på lämplig person. Creating Competitive Jobs kommer att ha kontinuerlig kontakt med ert företag och försöka hjälpa till i bästa mån. Beslut om vem som ska representera ert företag behöver fattas i början av 2014.

5.) Hur ska arbetet se ut under de 6 månaderna?

Baserat på företagets behov kommer rätt forskarkontakter i Öresundsregionen hittas och ni lägger tillsammans med forskarna upp arbetet. Företaget kan också få hjälp med affärsutveckling och annat stöd från några av de näringslivsorganisationer som är med i projektet (se vilka de är här). Skräddarsydda workshopar kommer också att hållas för det företag som deltar.

6.) Vilken är tidsplanen?

Hösten 2013: Anmälningsperiod + urval

Våren 2014: Projektanställningar startar

Hösten 2014: Utvärdering av programmet

Läs mer om processen här.

7.) När får jag som forskare mer information?

Om du är intresserad av att delta i projektet och vill veta mer, kontakta projektledaren Caroline Hansson, (+46) 046 222 17 47.