» För forskare

Varför har forskare engagerat sig?

De har fått:

  • insyn i olika företags utmaningar vilket kan ge input till undervisning, nya forskningsfokus och publikationer.
  • ett nätverk med forskare från andra institutioner och universitet inom ÖKS-regionen.
  • möjlighet att nyttiggöra befintlig forskning hos regionala företag som på så sätt kan växa och skapa fler arbetstillfällen.
  • möjlighet att synliggöra sin forskning genom CCJobs marknadsföring av de 14 projektidéerna.
  • finansiering från Interreg för den tid de lägger i projektet.
  • möjlighet att söka finansiering för nya projektidéer som har växt fram ur samarbetet med företagen.