? In vitro Plant-tech AB

In vitro   JohannaPerson som ska anställas (bild): Johanna Persson / persson@invitroplanttech.se

   Huvudhandledare: Tautgirdaz Ruzgas / tautgirdas.ruzgas@mah.se

   Institution för anställning: Biomedicinskt vetenskap, Hälsa & samhälle, Malmö högskola

   Företagets webbplats: www.invitroplanttech.se

Om In vitro Plant-tech: In vitro Plant-tech specialiserar sig på framställningen av råmaterial och extrakt från in vitro-kultiverade växtceller. Vi arbetar med stamceller från växter och differentierad vävnad (rötter). Vårt företag agerar också expertresurs i växtcellsodling och erbjuder konsulttjänster inom växtcellsodling och -produktion. Samarbetet med Malmö högskola syftar till att implementera en metod för realtidsanalys av antioxidantegenskaper i cellkulturer

Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnått under er tid som anställda på universitetet? – Vi har lärt oss metoder för elektrokemiska mätningar på levande växtceller som vi aldrig hade kunnat genomföra själva utan den teknik och kunskap som universitetet har. Vi har lärt oss nya analysmetoder och kunskap som vi kan ta med tillbaka och mätningarna har lett till intressanta resultat för företaget. Efter projektets slut kommer vi att fortsätta produktverifieringen för att stärka vår position på marknaden vilket förhoppningsvis kommer att leda till nyanställningar inom överskådlig framtid. Vi är ett relativt litet företag och har genom vår involvering i CC Jobs sett behovet av att anställa säljare och vi har kunnat utöka anställningen för en av våra forskare. Vi har också sökt nya forskningsmedel tillsammans med MAH och andra samarbetsparter som vi har knutit till oss genom projektet.

Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs? – Avstämningsmöten där alla inblandade parter, inklusive chefer både från företaget och universitetet, har deltagit har verkligen bidragit till nätverksbyggande & kunskapsutbyte. Ett annat tips är också att ha en förberedelseperiod mellan antagningsbeskedet och anställningsstarten. För en produktberoende verksamhet som vår är beroendet av beställningsvaror stort och kräver framförhållning.