? Inkomna ansökningar

Du som forskare vid Lunds universitet, Malmö högskola, Copenhagen Business School, Danmarks tekniska universitet eller Köpenhamns universitet, kan få tillgång till de ansökningar som kommit in. Sänd ett mail till vår kommunikatör Selma Jakupovic för att få lösenordet.
itisexam
070-341

Klicka därefter här och skriv in lösenordet.