? ISI Food Protection ApS

  isi_logo   Anne

Person som ska anställas (bild): Anne Elsser-Gravesen aeg@isifoodprotection.com

Huvudhandledare: Lone Brøndsted / lobr@sund.ku.dk

Institution för anställning: Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet

Företagets webbplats: www.isifoodprotection.com

1. ) Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnåt under er tid som anställda på universitetet (ny kunskap, arbetstillfällen, nya samarbeten, m.m.)?

Det viktigaste resultatet på sikt för vårt företag är att vi har byggt upp ett mycket gott samarbete med Københanvs universitet, ett samarbete som som redan nu har resulterat i flera aktiviteter efter att CC Jobs har avslutats.

2. ) Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs?

Tänk ‘utanför boxen’ kring samarbetet, även efter att projektet har satt igång – synergier som man inte förutsett kan visa sig, synergier som är minst lika viktiga som det planerade arbetet.