» Kontakt
Projektledare:  Caroline Hansson
Telefon:  (+46) 046 222 1747
Mobil:  (+46) 0723 280 369
Mail:  info@ccjobs.se
 Adress:  Box 117
 221 00 Lund
Besöksadress:  LU Open
 Scheelevägen 15 A (Ideon Alfa2)
 223 70 Lund
 Sverige
PROJEKTPARTNERS
 CONNECT Skåne:  Richard Malmberg
CONNECT Danmark:  Jens Christian Foged
Copenhagen Business School:  Philipp Alexander Ostrowicz
Danmarks Tekniska universitet:  Jørgen Kejlberg
Företagarna:  Magnus Engelbäck
inSPIRe FOOD:   Jakob Neimann
Köpenhamns universitet:  Heidi Høy Dyrholm
Malmö högskola:  Jens Sjölander
Sustainable Business Hub:  Per Flink
Sydsvenska Handelskammaren:  Lisa Jedlid