» Om CCJobs

Creating Competitive Jobs har varit ett projekt som syftat till att skapa nya arbetstillfällen genom att möta de utmaningar som universitet och småföretag har. Universiteten vill kunna nyttiggöra forskning på ett bättre sätt än vad de gör idag och småföretag behöver få tillgång till forskning för att kunna utveckla sin verksamhet och växa sig större. Företagsrepresentanter erbjöds projektanställningar på universiteten och under ca ett halvårs tid har de fått all experthjälp som universiteten kan erbjuda för att därefter återvända med ny kunskap till sina företag. CCJobs riktade sig till befintliga företag som vill utveckla sina idéer för att kunna tjäna mer pengar, bli mer kostnadseffektiva och skapa fler arbetstillfällen. Projektet tog utgångspunkt i företagens utmaningar och behov och genom att näringslivet blir frågeställare och definierar sina utmaningar har universiteten kunnat hjälpa enskilda företag mer konkret i deras innovationsprocess. Det fanns 15 platser att söka men även de företag som inte blev antagna har fått tillgång till kontakter och forskarkompetens inom universiteten.

Budget: 2 175 298 EUR 

Tidsram: 2013.06.01 – 2014.12.31  

Direkta resultat från CCJobs (mätta december 2014)

5 nya arbetstillfällen
5 nya produkter från fyra företag har skapats som ett direkt resultat av projektet och fler är på väg
2 nya företag har bildats ur idéer som fötts i samarbetet
4 företag och forskare har sökt över 50 miljoner kronor i nya forskningsmedel, varav 22 miljoner redan är beviljade
1 examensarbete
Ett tiotal forskningsartiklar har publicerats under perioden
Vissa av företagen uppger att de har fått nya kunder och ökad försäljning genom eller på grund av universitetet
Några företag har gjort mätningar och labbundersökningar som de aldrig kunnat göra utan projektet och dessa har gett ökad kunskap och konkurrenskraft
Svensk och dansk forskning och undervisning har berikats av samarbetet

Läs mer om CCJobs resultat här: Resultatflyer