» Organisation

Projektparter

Lunds Universitet
LU Open
Projektledare
Caroline Hansson caroline.hansson@luopen.lu.se Telefon: +46 46 222 17 47 Mobil: +46 72 328 03 69
Københavns Universitet
Danmarks Tekniske  Universitet
Copenhagen Business School Copenhagen Business School
Malmö University Malmö Högskola
Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub
inSPIRe FOOD inSPIRe FOOD
Företagarna Företagarna
Connect Denmark Connect Denmark
Connect Skåne Connect Skåne
Handelskammaren i sydsvenska företags intressé Handelskammaren – I sydsvenska företags intresse

Styrelse

Annika Olsson – vice rektor, LTH
Marianne Thellersen – innovationsdirektör, DTU
Magnus Engelbäck – regionchef, Företagarna
Naser Eftekharian – rådgivare till rektor, MAH
Jakob Neimann – plattformschef, inSPIRe FOOD
Philipp Alexander Ostrowicz – rådgivare, CBS
Richard Malmberg – CONNECT Skåne
Håkan Knutsson – vd, Sustainable Business Hub
Bjarke Christensen – avdelningschef Food Science, KU
Lisa Jedlid – projektledare, Handelskammaren