? R-idea AB

Rasmus

 

r idea

Corebon

 

 

 

 

Person som ska anställas (bild): Rasmus Olsson / rasmus@rideaskis.com / info@corebon.com

Huvudhandledare: Christian Berggren / cbe@mek.dtu.dk

Institution för anställning: DTU Mekanik, Dansk Teknisk Universitet

Företagets webbplats: www.rideaskis.com & www.corebon.com

Om R-Idea: R-Idea designar, utvecklar och producerar kolfiberkompositprodukter med överlägsna styrka-mot-viktförhållanden. Med vågad futuristisk design och världsledande teknologi är R-Idea själva kärnan i materialutvecklingsvetenskapen inom kolfiberkomposit. Creating Competitive Jobs-projektet fokuserar på ökad värmeledningsförmåga och andra fysiska karakteristika hos kolfiberkompositmaterialet tack vare Corebon Technology-processen, tillsammans med institutionen för maskinteknin vid DTU.

  1. Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnåt under er tid som anställda på universitetet (ny kunskap, arbetstillfällen, nya samarbeten, m.m.)?

Vi har haft tillgång till mjukvara för simulering som vi inte har haft innan, vilket vi har kunnat använda och lära oss. Jag har också fått tid att läsa in mig djupare på teori om materialegenskaper hos kolfiber. Dessutom har vi utfört materialtester och haft tillgång till labbmiljö.
Ett viktigt resultat är kontakterna och relationerna som vi har byggt och de olika infallsvinklar som olika forskargrupper kommer med. Vi planerar att fortsätta samarbetet med labbet på DTU på ett affärsmässigt plan.

  1. Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs?

– Se till att planera din anställning så att du får ut det mesta möjliga, och försök undvika anställningen under sommaren då universiteten kan ta lång semester.
Om du som svenskt företag ska ha en anställd att arbeta i Danmark, planera noga! Arbetskraftsfrågorna och anställningssituationen för både individ och företag är komplicerade mellan Danmark och Sverige. Utöver det så har den danska vistelsen varit mycket trevlig och givande.