? Restaurant Tivolihallen

JohnAnställd (bild): John Greany Sørensen / Johngreany@gmail.com

Huvudhandledare: Karsten Olsen / ko@food.ku.dk

Institution för anställning: Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

Företagets webbplats: www.tivolihallen.dk

 

Om Restaurant Tivolihallen: Restaurant Tivolihallen är en av den danska matkulturens sista utposter, där den danska kulinariska sandwichtraditionen fortfarande efterlevs och överlever. Till exempel är Tivolihallen en av de få kvarvarande platser där du fortfarande kan prova den gamla nordiska delikatessen ‘klippfisk’. CCJobs-projektet syftar till att utveckla en metod för att genom vakuumtorkning förvandla matavfall till nya smakrika och användbara produkter som kan ha ett värde i olika matprocesser.

1.) Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnåt under er tid som anställda på universitetet? 

- Vi har utvecklat en metod för att omvandla grönsaker till långvarigt hållbra produkter via torkning. Denna konserveringsmetod kan på lång sikt möjligtvis ha relevans för minskningen av det enorma marsvin som vi ser i Danmark och resten av EU.   

2.) Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs? 

- Det är viktigt att ett företag som söker nästa runda av CC Jobs väljer den rätta kandidaten för att genomföra projektet. Universiteten har anläggningar och till viss mån möjlighet för sparring, men projektpersonen ska kunna utföra projektet till 95 % på egen hand. Detta kräver inblick i problemställningen som ska undersökas, projektledning (av sig själv), men också stor drivkraft och ett pragmatiskt förhållningssätt är viktigt för att möte de utmaningar som oundvikligen uppstår.
Det är också bra att stämma av förväntningar mellan projektets alla parter (företaget, universitetet och medarbetaren) innan projektet drar igång.