? EkoBalans Fenix AB

IngerEkoBalans

Person som ska anställas (bild): Inger Valeur / inger.valeur@ekobalans.se

Huvudhandledare: Jes la Cour / jes.la_cour_jansen@chemeng.lth.se

Institution för anställning: Kemiteknik, LTH, Lunds universitet

Företagets webbplats: www.ekobalans.se

Se en videointervju med Inger gjord av Lunds universitet

Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnått under er tid som anställda på universitetet?·

Kombinationen av ekonomisk resursbrist för analys och tillgång till materiell resurser för detta på universitetet gjorde att jag lade en del tid på metodutveckling. Nu kan vi i princip köra denna metod även på EkoBalans. Att ha tillgång till en billigare analys har vi stor ekonomisk nytta av i framtiden eftersom analyser är dyra generellt.

Ett examensarbete för studenter upprättades i samarbete med mina kontaktpersoner. De hade kontakten med studenterna och vi kom gemensamt med förslag på utformningen av arbetet. Examensarbetet är nu igång med mig som biträdande handledare. Omfattningen av arbetet kan bli ganska stor i förhållande till tidigare arbeten där fosforanalyser krävs eftersom den mer kostnadseffektiva metoden nu finns att tillgå. Triple win alltså: för oss, för Kemicentrum, och för studenterna!

Andra resultat som jag tar med mig tillbaka till EkoBalans och in i framtiden är utökad teoretisk och praktisk kunskap, ett större kontaktnät inom branschen och akademin, och fortsatta samarbeten.

Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs?

– Välj om det går en institution/grupp som ni kan ha ett gemensamt projekt med under CC-jobs tiden. Det ger ett självklart intresse för varandra om båda vill nå ett gemensamt mål och tydligheten ger trygghet i en ny konstellation som denna. Var medveten om att du kan hamna i lojalitetskontlikt mellan företaget och institutionen: detta är mindre risk om gemensamt projekt redan finns från början. Gör prioriteringslistor från början av perioden tillsammans med din chef.

– Den stora fördelen i CC Jobs är att du från företaget sitter fysiskt hos institutionen. Här bildas kontaktnät för framtiden och du som företagare får möjlighet att använda testa utrustning och andra idéer under projekttiden och du får med dig en kontakter och en större erfarenhet som du i ett ”vanligt” samarbetsprojekt inte kommit i närheten av.

– Var inte för resultatorienterad under själva CC-Jobsperioden utan se det som en långsiktig investering. Personen som ska in på en institution där alla har fullt upp med sitt måste vara positiv och smidig, se möjligheterna och vara lagom krävande. Att ställa sig frågorna ”Vad kan jag bidra med?” och ”var finns det något som jag/vi kan få nytta av?” är nyttigt.

Tänk på fortsättningen redan vid projektstart. 6 månader går fort och det känns som att du precis etablerat dig och kommit igång när du plötsligt ska sluta. I samband med anställningen kan en värdefull svans bildas om du har tur, och den behöver tas om hand på något sätt.