? Bioprocess Control Sweden AB

1.)    Varför sökte ditt företag till Creating Competitive Jobs?

Bioprocess Control är ett avknoppningsbolag från Lunds universitet med ambitionen att effektivisera produktionen av biogas, en förnybar och miljövänlig energiresurs. Creating Competitive Jobs representerar en utmärkt möjlighet att förstärka bolagets utveckling med extra resurser vad gäller kompetens och tillgång till ett brett akademiskt nätverk. Utan Creating Competitive Jobs skulle det vara väldigt svårt att få tillgång till sådana resurser.
itisexam

2.)    Vad förväntar du dig att göra tillsammans med forskare under dessa 6 månader?

Bioprocess Control håller på att utveckla en webb-baserad applikation med namnet BiogasNet -kopplad till bolagets huvudprodukt AMPTS, en labbutrustning för att mäta hur mycket energi man kan få fram ifrån olika organiska biomassa. Under 6 månader kommer 10 befintliga AMPTS kunder från Norden och resten av världen testa applikationen för att få feedback och kunna förbättra verktyget inför en global lansering under hösten 2014. Forskaren på Lunds universitet kommer vara ansvarig för hela projektet, inklusive sammanställning av ett ”business case” vad gäller innovativa produktstrategier i samband med Copenhagen Business School.

3.)    Varför behöver du universitetets hjälp för att utveckla ditt företag?

Forskare från en akademisk miljö som Lunds universitet har en bred kunskapsbas inom biogas, webb-applikationer, samt en förståelse för bolagets produkter, eftersom de flesta av Bioprocess Controls kunder kommer från en akademisk miljö.  Forskare har också en analytisk förmåga och befintligt nätverk som tillsammans kommer säkerställa att BiogasNet applikationen uppfyller alla tekniska och kundkrav. Till sist, forskare har erfarenhet vad gäller hur man strukturerar och skriver ett ”business case” och på så viss kommer alla erfarenheter från projektet kunna spridas till andra på ett effektivt sätt.

4.)    Hur kan ert deltagande i Creating Competitive Jobs bidra till fler arbetstillfällen i Öresundsregionen?

Syftet med BiogasNet är att erbjuda befintliga kunder en enkel och standardiserad applikation för att analysera, spara och jämföra sina resultat. Denna utveckling kommer leda till en ökad försäljning för Bioprocess Control och dess partners i Norden samt anställningsmöjligheter eftersom AMPTS produkten kommer vara mer konkurrenskraftig. En ökad kunskap om hur mycket olika organiska material är värda kommer också leda till en ökad investering i biogasområdet och således kunna bidra till ännu fler direkta och indirekta anställningsmöjligheter.

5.)    Vad kan du få ut av att samarbeta med både svenska och danska forskare?

Att samarbeta med båda svenska och danska forskare kommer att leda till ett bättre projektresultat. I det kommande projektet kommer de svenska forskarna huvudsakligen bidra med kompetens vad gäller utvärdering och förbättring av BiogasNet applikationen. De danska forskarna kommer att fokusera på att assistera med utvecklingen av ett ”business case”. Då parterna har olika kunskapsområden och styrkor, kommer projektets resultat blir bättre eftersom kompetensprofilerna är kompletterande.

Kristofer bpc_logo

Person som ska anställas (bild): Kristofer Cook / kristofer.cook@telia.com

Företagsrepresentant: Jing Liu / jl@bioprocesscontrol.com

Huvudhandledare: Nges Ivo Achu / Nges.Ivo_Achu@biotek.lu.se

Institution för anställning: Bioteknik, Lunds universitet

Företagets webbplats:  www.bioprocesscontrol.com