? Norups Gård Bioraff AB

NorupsJohannaBertil

 

 

 

 

 

Person som ska anställas (bild): Johanna Norup / johanna.norup@hotmail.com och Bertil Siversson / bi.siversson@telia.com

Företagsrepresentant: Sven Norup / sven@norup.se 

Huvudhandledare: Emma Kreuger / emma.kreuger@biotek.lu.se

Institution för anställning: Bioteknik, Lunds universitet Företagets webbplats: www.norup.se

Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnåt under er tid som anställda på universitetet?

- Vi har lärt oss mycket om att undersöka nya metoder på ett forskningsmässigt vis. Vi har fått mycket värdefull kunskap i labbskala som vi kan använda i fullskaleanläggningen med rötning av makroalger för att effektivisera och förbättra processer i anläggningen.

Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs?

- Ha en genomtänkt och tydlig plan med arbetet så att de 6 månaderna kan utnyttjas till fullo!