? Capsenze HB

1.)    Hvorfor har du og din virksomhed ansøgt om deltagelse i CCJobs?

För ett relativt ungt innovationsföretag som CapSenze är Creating Competitive Jobs en fantastisk möjlighet. Mellan företaget och en kommersialisering står ett tekniskt problem som vi i och med samarbetet med Malmö högskola och Danmarks tekniska universitet nu ser som helt realistisk att lösa.

2.)   Hvad forventer du at gøre med forskerne i løbet af disse 6 måneder?

Tiden inom Creating Competitive Jobs kommer att utnyttjas för att studera ytkemin relaterat till det analysinstrument som vår innovation kretsar kring. Olika analytiska metoder kommer att användas för att karaktärisera våra ytor

3.)   Hvad kan et universitetet bidrage med, for at du kan udvikle din virksomhed?

Projektet med ytkemisk karaktärisering är en mycket viktig del i vårt utvecklingsarbete. Malmö högskola har stor erfarenhet och de kompletterande kunskaper som krävs för att vi ska lyckas utveckla den kemi som ger vårt instrument den stabilitet och robusthet som krävs för en kommersialisering.

4.)   Hvordan kan jeres deltagelse i CCJobs bidrage til at skabe jobs i Øresundsregionen? 

CapSenze planerar att förbli ett forskningsintensivt bolag och då finns inget bättre ställe att vara på än i Lund och Öresundsregionen. Vi räknar med att anställa personal redan under detta år.

5.)   Hvad kan du få ud af at samarbejde med både svenske og danske forskere?

Danmarks tekniska universitet har lång erfarenhet av att jobba med sensorer liknande vår biosensor. Med stor sannolikhet kommer flertalet synergier att visa sig för oss i och med Creating Competitive Jobs och möjligheten till samarbete både på nanoavdelningen i Danmark och med Malmöforskarna.

Jongjit  Capsenze

Person som ansættes (billede): Jongjit Jantra / jongjit.jantra@biotek.lu.se

Firma repræsentant: Martin Hedström / mh@capsenze.se

Primærforsker: Tautgirdaz Ruzgas / tautgirdas.ruzgas@mah.se

Ansættende institution:  Biomedicinskt vetenskap, Hälsa & samhälle, Malmö högskola

Virksomhedens hjemmeside:  www.capsenze.se