? SEA-U Marint Kunskapscenter

1.) Varför sökte ditt företag till Creating Competitive Jobs?

Vi har länge funderat på att odla alger men inte haft utrymmet eller ekonomin och dessutom saknat en del av den kompetens som behövs. Vi har nyligen fått större lokaler och när vi hörde om möjligheten att inte bara få ekonomiskt stöd utan även forskarhjälp genom Creating Competitive Jobs tyckte vi att det var ett perfekt tillfälle att försöka starta upp denna verksamhet.

2.) Vad förväntar du dig att göra tillsammans med forskare under dessa 6 månader?

Att vi ska kunna odla fram sporofyter, dvs små plantor av alger, som vi ska kunna sätta ut i havet för att växa till.

3.) Varför behöver du universitetets hjälp för att utveckla ditt företag?

Att odla alger inomhus är avancerat eftersom man måste ta hänsyn till flera parametrar så som temp, näring, ljus, pH etc. För att hitta de rätta värdena här krävs omfattande försök samt ett metodiskt tillvägagångssätt vilket vi känner att universitetet har stor kompetens inom och kan bidra med.

4.) Hur kan ert deltagande i Creating Competitive Jobs bidra till fler arbetstillfällen i Öresundsregionen?

Havsbaserat vattenbruk är tidskrävande eftersom utsättning av odlingsriggar, plantering, underhåll, skötsel och skörd kräver stora arbetsinsatser – något vi fått erfarenhet av i de musselprojekt som vi arbetar inom idag. Vår förhoppning är därför att ett flertal arbetstillfällen kommer att kunna skapas inom denna verksamhet men även inom andra delar av produktions- och försäljningskedjan.

5.) Vad kan du få ut av att samarbeta med både svenska och danska forskare?

Vi känner att kombinationen med både danska och svenska forskare kommer att vara mycket givande eftersom de kan bidra med olika kompetenser. Nils Ekelund som kommer att vara vår svenska forskare har stor kunskap om algers fotosyntes, tillväxt och fortplantning medan hans danska kollegor bland annat kommer att kunna bidra med sin erfarenhet av de recirkulerande system som vi kommer att använda oss av för odlingen av sporofyter.

Martin  Sea-u

Person som ska anställas (bild): Martin Karlsson / martin@sea-u.se

Huvudhandledare: Nils Ekelund / nils.ekelund@mah.se

Institution för anställning: Natur-Miljö-Samhälle, Lärande & samhälle, Malmö högskola

Företagets webbplats: www.sea-u.se