? EVU Energi & VVS Utveckling AB

EVU       Christian

 

 

 

 

 

Person som ska anställas (bild): Christian Stenqvist / christian.stenqvist@miljo.lth.se

Företagsrepresentant: Per-Otto Bengtsson / per-otto.bengtsson@evu.se

Huvudhandledare: Susanne Balslev Nielsen / sbni@dtu.dk

Institution för anställning: DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

Företagets webbplats: www.evu.se

Om EVU: EVU är en konsultfirma med över 20 års experterfarenhet i värme- och ventilationssystem för energieffektiva renoveringar och prestandaoptimering, t.ex. förbättrat inomhusklimat och andra prestandakriterier. Den största marknaden är Sydsverige och kunder inkluderar fastighetsägare och fastighetsskötselföretag i hushålls- och kommersiella sektorer. I Creating Competititve Jobs arbetar EVU med att vidareutveckla vår service och kunderbjudnaden inom energieffektiv fastighetsskötsel.

  1. Vilka är de viktigaste resultaten ni har uppnått under er tid som anställda på universitetet (ny kunskap, arbetstillfällen, nya samarbeten, m.m.)?

– Vi har tagit fram en ny utvärderingsmodell som vi använder oss när vi träffar fastighetsägare. Modellen hjälper oss att tillsammans med kunden synligöra inom vilka områden fastighetsägare behöver arbeta med energieffektivisering. Vi har sedan tidigare olika tjänster som hjälper kunden med energieffektivisering. Modellen som vi byggt i CCJobs bygger på forskning från Lunds universitet och Danskt Tekniskt Universitet och vi har hitintills använt den två gånger vilket och det har gett oss merförsäljning på 100 000-tals kronor. Kompetensen från universiteten har lyft vår konkurrenskraft.

  1. Har du några värdefulla tips till företag som kommer söka en eventuell ny omgång av CC Jobs?

– För företag som kommer med i en andra omgång av CCJobs kan jag tipsa om att inleda projektet med att diskutera kring och sätta upp ett måldokument, samt en kommunikationsplan för berörda projektmedarbetare att förhålla sig till. .